Praktisch

Is een verwijzing noodzakelijk?

Nee, een verwijzing voor fysiotherapie is sinds 1 januari 2006 niet meer noodzakelijk, tenzij u een chronische aandoening heeft en/ of onder de 18 jaar bent. Wat een chronische aandoening is wordt bepaald door de lijst met chronische aandoeningen, oftewel de ' Lijst Borst'. Bijvoorbeeld: artrose is geen chronische aandoening volgens deze lijst en u kunt dan zonder verwijzing naar de fysiotherapeut.

Ik heb de cursus Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) gevolgd zodat u zonder problemen met mij een direct toegankelijke afspraak kunt maken.

Als u telefonisch of via de email een afspraak met mij maakt meldt dan duidelijk dat u de huisarts of specialist NIET bezocht heeft. Deze screening is noodzakelijk om te bepalen of er een fysiotherapeutische indicatie aanwezig is, dat wil zeggen of u op de juiste plek bent bij de fysiotherapeut. Ik zal u vragen of ik melding mag maken van uw bezoek en wat de conclusie is van de screening.

Indien er geen indicatie is voor verder onderzoek en behandelen zult u van ons het advies krijgen om op korte termijn contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Met uw toestemming brengen wij de arts op de hoogte.

Indien er indicatie voor fysiotherapie is dan zullen uw klachten verder worden uitgevraagd, het onderzoek en de behandeling zal dan gestart worden tenzij ik als fysiotherapeut gegronde redenen heb om dit niet te doen.

Natuurlijk kun u altijd eerst naar uw huisarts gaan en zich vervolgens bij mij melden. Ook dan bent u van harte welkom.