Fysiotherapie

De definitie van Fysiotherapie is: het geheel van activiteiten gericht op het bewegend functioneren van de mens in relatie tot zichzelf en zijn omgeving met als doel het voorkomen, verminderen en/of compenseren van ziekten en stoornissen van het bewegingsapparaat en de functioneel daarbij betrokken organen en regelsystemen, en de daaruit voortvloeiende beperkingen en of handicaps (KNGF 1991).